KKlogo

„Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání       

a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.“      

John Steinbeck    

Zkoušky z výkonu psů

Zkoušky z výkonu psů pořádané v roce 2024

 Zkoušky  Termín  Vedoucí alce  Rozhodčí  Poznámka
 KJ ČR  25. 5. 2023  Ing. Eva Bajgarová  Marcela Nalezená  
 Sloučené NZŘ + MZŘ  27. 4. 2023  Ing. Eva Bajgarová  Jan Boleslav  
 
 

Výsledky zkoušek sloučených z výkonu psů dle MZŘ a NZŘ pořádané dne 27. 4. 2024 - rozhodčí: Jan Boleslav

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Pavel Šulák  Berserk Sigyn z Naglfaru  KM  ZZO  56  PV
 Dominika  Najtová  Fira Kedorb  NO  BH-VT  56  Obstál
 Karolina Spielmannová  Josefina Qwin Astronaut  KM  BH-VT  52  Obstál
 Eva Bajgarová  Ophelia Qwin Astronaut  KM  BH-VT  55  Obstál
 Eva Bajgarová  Euforia Gloria Leones  KS  BH-VT  54  Obstál
 Eva Svěráková  Aurora Lucky Aku Tamariki Bohemia  SBT  IBGH1  77  Uspokojivě
 Eva Svěráková  Kira Eso Bonatom  SBT  IBGH1  70  Uspokojivě

Zkoušky z výkonu psů pořádané v roce 2023

 Zkoušky  Termín  Vedoucí alce  Rozhodčí  Poznámka
 KJ ČR  29. 5. 2023  Barbora Píšová  Marcela Nalezená  
 Sloučené NZŘ + MZŘ  11. 6. 2023  Ing. Eva Bajgarová  Milan Oliva  
 KJ ČR  7. 10. 2023  Ludvík Nešpor  Marcela Nalezená  
 Sloučené NZŘ + MZŘ  21. 10. 2023  Ing. Eva Bajgarová  Jan Boleslav  

Výsledky zkoušek sloučených z výkonu psů dle MZŘ a NZŘ pořádané dne 21. 10. 2023 - rozhodčí: Jan Boleslav

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Eva Bajgarová  Ophelia Qwin Astronaut  KM  ZZO  60  PV
 Eva Bajgarová  Euforia Gloria Leones  KS  ZZO  57  PV
 Martina Pokorná  Bekky Bess Rytíře Lucka  KM  ZZO1  86  Dobře
 Eva Svěráková  Aurora Lucky Aku Tamariki Bohemia  SBT  ZZO1  79  Uspokojivě
 Eva Svěráková  Kira Eso Bonatom  SBT  BH-VT  48  Obstál
 Richard Pink  BREE Bofilari  NO  BH-VT  44  Obstál
 Jana Balšínková  Chelsea Z Padělského mlýna  GR  BH-VT  43  Obstál
 Denisa Smišková  Alrisha Satis Sumnium   BOC  IBGH3  86  Dobře

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 7. 10. 2022 - rozhodčí: Marcela Nalezená

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Karolina Spielmannová  Josefina Qwin Astronaut  KMp+s  ZOP  86  VD
 Ing. Eva Bajgarová  Ophelia Qwin Astronaut  KMp+s  ZOP  99  V
 Josef Černý  Phenix Tajki  BOX  ZOP  91  V
 Petra Svobodová  Codeta Domikar  ACD  ZOP  91  V
 Eva Svěráková  Aurora Lucky AKU TAMARIKI BOHEMIA  SBT  ZPU-1  122  D
 Iveta Hladká  Babeta Habrůvka  KVp+s  ZPU-1  113  U

Výsledky zkoušek sloučených z výkonu psů dle MZŘ a NZŘ pořádané dne 11. 6. 2023 - rozhodčí: Milan Oliva

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Iveta Hladká  Babeta Habrůvka  KV  ZZO  50  P
 Petra Vrchotová  Iberia Fortuna Moravia  KS  ZZO  55  PV
 Adriána Mečiarová  Chandler Targaryen Fire  NSR  ZZO  45  P
 Eva Svěráková  Kira Eso Bonatom  SBT  ZZO1  70  U
 Kateřina Makovská  Maestro Tajpan  BOX  ZVV1  241  D
 Eva Klimentová   Cupid Crazy Smile  AST  BH-VT  52  O
 Alena Dobešová  Annie z Gabronu  NO  BH-VT  48  O
 Alena Dobešová  Lisa z Bukovanské osady  NO  BH-VT  47  O
 Karla Tupová   Baarb Black Devil Bohemia  SBT  BH-VT  43  O
 Gabriela Sovová  DennyYorkie Dei Ricci  BYT  IBGH1  49  N

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 29. 5. 2022 - rozhodčí: Marcela Nalezená

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Iveta Hladká  Babeta Habrůvka  KVp+s  ZOP  82  VD
 Dominik Kubíček  Edward Charles Marshall´s Red Stars  SBT  ZOP  93  V
 Martina Odehnalová  Crispin Dívčí plamen  FB  ZOP  83  VD
 Lenka Košíčková  CEO Ozzy Mija Dogs  SBT  ZOP  80  VD
 Pavel Šalovský  Cornelie Habrůvka  KVp+s  ZOP  95  V
 Ing. Eva Bajgarová  Euforia Gloria Leones  KSp+s  ZOP  96  V
 MVDr. Kristýna Rýglová  Ypsi Natro Bohemia  NO  ZOP  84  VD
 Eva Klimentová  Cupid Crazy Smile  AST  ZPU-1  113  U
 Eva Svěráková  Kira Eso Bonatom  SBT  ZPU-1  108   U

Zkoušky z výkonu psů pořádané v roce 2022

 Zkoušky  Termín  Vedoucí alce  Rozhodčí  Poznámka
 Sloučené NZŘ + MZŘ  8. 5. 2022  Ing. Eva Bajgarová  František Matějek  
 KJ ČR  28. 5. 2022  Ing. Eva Bajgarová  Marcela Nalezená  
 KJ ČR  8. 10. 2022  Ing. Eva Bajgarová  Marcela Nalezená  
 Sloučené NZŘ + MZŘ  22. 10. 2022  Ing. Eva Bajgarová  Ing. Renata Hejčová  

 

Výsledky zkoušek sloučených z výkonu psů dle MZŘ a NZŘ pořádané dne 22. 10. 2022 - rozhodčí: Ing. Renata Hejčová

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Eva Svěráková  Aurora Lucky AKU TAMARIKI BOHEMIA  SBT  ZZO  45  P
 Richard Pink  Bree Bofilari  NO  ZZO  53  PV
 Gabriela Sovová  Denny Yorkie dei Ricci  BYT  ZZO  42  P
 Gita Tomanová  Baddy Elijami  BOC  ZZO1  88  D
 Sabina Mokrušová  Aramisthe brave elysia dream  BŠO  ZZO2  47  N
 Marcela Nalezená  Perry Orm Astronaut  KM  IBGH1  87  D
 Marcela Nalezená  Zairo Max Astronaut  KM  IBGH1  90  VD
 Adéla Reitoralová  Romantico Roxy od Ivanského jezera  FCR  IBGH1  86  D
 Světlana Zouharová  Tái  kříženec  IBGH2  91  VD

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 8. 10. 2022 - rozhodčí: Marcela Nalezená

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Branislav Majer  Kira bez PP  BOMxNO  ZOP  86  VD
 Martina Pálková  Falco ze Zlatého Lankastru  WH  ZOP  78  D
 Radka Pohanková  Cessy Clupaté srdce  HW  ZOP  95  V
 Marek Špatný  Dolce Banana Cheerful Gold  SBT  ZOP  75  D
 Karla Tupová  Baarb Black Devil Bohemia  SBT  ZOP  90  V
 Zuzana Vávrová  Ruffian Black Pearl z Černobílých  BOC  ZOP  nenastoupila

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 28. 5. 2022 - rozhodčí: Marcela Nalezená

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Renata Homolová  Julie od Devíti vrb  KVČ  ZOP  71  D
 Gita Tomanová  Baddy Elijami  BŠO  ZOP  81  VD
 Sabina Mokrušová  Blue Star Huntagi  BOC  ZOP  84  VD
 Gabriela Sovová  Denny Yorkie dei Ricci  Biewer terier  ZOP  78  D
 Eva Klimentová  Cupid Crazy Smile  AST  ZOP  71  D
 Kateřina Vojtěšková  Doroty my Star Zafa Flame  BOC  ZOP  86  VD
 Monika Šebelová  Afrodita Skřítek rodiny  AUO  ZOP  97  V
 Monika Šebelová  Femme Fatale Kasiterit  BD  ZOP  91  V

Výsledky zkoušek sloučených z výkonu psů dle MZŘ a NZŘ pořádané dne 8. 5. 2022 - rozhodčí: František Matějek

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Eva Svěráková  Aurora Lucky Aku Tamariki Bohemia  SBT  ZZO  0  Diskvalifikace
 Lenka Martinčíková  Claire Hummergrey  KM  ZZO  57  PV
 Ludvík Nešpor  Artuš Dragon Roan  BEA  ZZO1  83  D
 Eva Bajgarová  Tiffany Qwin Astronaut  KM  ZZO2  90  VD
 Marcele Nalezená  Perry Orm Astronaut  KM  BH-VT  57  Obstál
 Marcela Nalezená  Zairo Max Astronaut  KM  BH-VT  49  Obstál
 Eva Klimentová  Cupid Crazy Smile  SAST  BH-VT  36  Neobstál
 Adéla Reitoralová  Romantico Roxy od Ivanského jezera  FCR  BH-VT  55  Obstál
 Michaela Adolfová  Masco Aglaia yenuca  BRT  IBGH2  73  Uspokojivě

 

Zkoušky z výkonu psů pořádané v roce 2021

 Zkoušky  Termín  Vedoucí alce  Rozhodčí  Poznámka
 KJ ČR  22. 5. 2021  Ing. Eva Bajgarová  Marcela Nalezená  
 Sloučené NZŘ + MZŘ  30. 5. 2021  Ing. Eva Bajgarová  Jiří Hammer  
 KJ ČR  17. 10. 2021  Ing. Eva Bajgarová  Ing. Luděk Novák  
 Sloučené NZŘ + MZŘ  23. 10. 2021  Ing. Eva Bajgarová  Radek Severin  

 

Výsledky zkoušek sloučených z výkonu psů dle MZŘ a NZŘ pořádané dne 23. 10. 2021 - rozhodčí: Radek Severin

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Petra Dohnalová  Perry Orm AstronautHappy Noa z Irexu  WCC  ZZO  54  PV
 Andrea Kovač Muzikářová  Amy z Černolic  CSV  ZZO  51  PV
 Adéla Reitoralová  Romantico Roxy od Ivanského jezera  FCR  ZZO  50  P
 Marie Šulcová  Ada Siren de Silvia  BRT  ZZO  52  PV
 Eva Svěráková  Aurora Lucy Aku Tamariki Bohemia  SBT  BH-VT  51  Obstál
 Zuzana Ragánová  Apollo Lukania Dog  DB  BH-VT  48  Obstál
 Denisa Smíšková  Alrisha Satis Sumnium  BOC  IBGH-1  96  V
 Ludvík Nešpor  Artuš Dragon Roan  BEA  IBGH-1  71  U
 Sabina Mokrušová  Aramis the Brave Elasia dream  BOC  IBGH-2  84  D

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 17. 10. 2021 - rozhodčí: Ing. Luděk Novák

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Adéla Reitoralová  Romantico Roxy od Ivanského jezera  FCR  ZOP  90  V
 Bronislava Šedivá  Frenn Fabaro Silesia  CP  ZOP  100  V
 Martina Odehnalová  Dexter Dior LENEYCO  AB  ZOP  91  V
 Jana Balšínková  Chelsea z Padělského mlýna  GR  Z0P  97  V
 Marcela Nalezená  Perry Orm Astronaut  KM  ZOP  97  V
 Marcela Nalezená  Zairo Max  KM  ZOP  91  V
 Stanislav Walsberger  Finlayvale Danggali  ACD  ZOP  97  V
 Sabina Mokrušová  Aramis the Brave Elysia dream  BOC  ZPU - 1  120  D

Výsledky zkoušek sloučených z výkonu psů dle MZŘ a NZŘ pořádané dne 30. 5. 2021 - rozhodčí: Jiří Hammer

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Marcela Nalezená  Perry Orm Astronaut  KM  ZZO  57  PV
 Marcela Nalezená  Zairo Max Astronaut  KM  ZZO  57  PV
 Martina Odehnalová  DEXTER DIOR Leneyco  AB  ZZO  53  PV
 Denisa Smišková  Alrisha Satis Sumnium  BOC  ZZO  59  PV
 Kateřina Zachová  Irk z Kralické tiskárny  NO  BH-VT  55  Obstál
 Ludvík Nešpor  Artuš Dragon Roan  BEA  BH-VT  52  Obstál
 Jindřiška Nohelová  Archibald Atra Talpa  CP  BH-VT  58  Obstál
 Andrea Kovač Muzikářová  Amy z Černolic  ČSV  BH-VT  58  Obstál
 Martina Odehnalová  Aramis Miréz Bohemia  ND  IBGH-1  97  Výborně
 Jitka Malá  Dartagnan Golden z Bretfeldova paprsku  Pudl velký  StPr-1  92  VD
 Zdeňka Bulínová  Pascal II Golden ze Žluté mimozy  Pudl trpasličí  StPr-2  89  D

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 22. 5. 2021 - rozhodčí: Marcela Nalezená

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Zuzana Péčková  Deadpool Amans Kynos  CP  ZOP  97  V
 Michaela Gráblová  Masco Aglaia yenuca  BRT  ZOP  87  VD
 Ivo Trtílek  Keysy Gery - Jane  CP  ZOP  80  VD
 Beáta Dlapová  Arven Donluis dog  NO  ZPU-1  143  V
 Ludvík Nešpor  Artuš Dragon Roan  BEA  ZPU-1  110  U

      

Zkoušky z výkonu psů pořádané v roce 2020

 Zkoušky  Termín  Vedoucí alce  Rozhodčí  Poznámka
 Sloučené NZŘ + MZŘ  25. 4. 2020  Ing. Eva Bajgarová  Ing. Renata Hejčová  Zrušeno - Covid 19
 KJ ČR  24. 5. 2020  Ing. Eva Bajgarová  Marcela Nalezená  
 KJ ČR  10. 10. 2020  Ing. Eva Bajgarová  Marcela Nalezená  
 Sloučené NZŘ + MZŘ  24. 10. 2020  Ing. Eva Bajgarová  Slavomír Bořuta  

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 10. 10. 2020 - rozhodčí: Marcela Nalezená

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Markéta Bílková  AC/DC Fox Den  CK  ZOP  88  VD
 Jana Jašková  Agnes Černý medvídek  KM  ZOP  83  VD
 Andrea Kovač Muzikářová  AMY z Černolic  CSV  ZOP  88  VD
 Martina Odehnalová  ARAMIS Miréz Bohemia  ND  ZOP  94  V
 Eva Svěráková  Aurora Lucky AKU TAMARIKI BOHEMIA  SBT  ZOP  72  D
 Radek Zach  Irk z Kralické tiskárny  NO  ZOP  94  V
 Lenka Jiskrová Reindlová  Lucy Mystique von Wiederholz  ND  ZPU-1  118  U

Výsledky zkoušek z výkonu psů dle KJ ČR pořádané dne 24. 5. 2020 - rozhodčí: Marcela Nalezená

 Účastník  Pes  Plemeno  Zkouška  Body  Známka
 Lada Kollmanová  Bandolero Domikar  ACD  ZPU1  132  VD
 Klára Menšíková  Salazar King z Ranče Montara  ACO  ZOP  70  D
 Jolana Stejskalová  Lyra bez PP  GR  ZOP  76  D
 Jana Javůrková  Gyula Blue z Bílinského pramene  AST  ZOP  76  D
 Dominika Svobodová  Emma Hafin Aus Auras  ACD  ZOP  83  VD

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.