KKlogo

„Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání       

a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.“      

John Steinbeck    

zv1_banner.jpg

Aktuality

Máte psa a chcete s ním cvičit?

s02.jpgVyplňte prosím nezávazně tento formulář.

 


Výsledky zkoušek KJ ČR z 29. 5. 2023

naleznete zde. Všichni účastníci zkoušku vykonali, blahopřejeme.

Zveřejněno 29. 5. 2023


Plán klubových akcí na II. pololetí 2023

ke stažení zde.

Zveřejněno 29. 5. 2023


Zkoušky sloučené

se konají v neděli 11. 6. 2023. Rozhodčí Milan Oliva. Původní termín 10. 6. 2023 byl změněn na žádost rozhodčího. Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 25. 5. 2023 na e.bajgarova@volny.cz.

Zveřejněno 18. 5. 2023


Zkoušky KJ ČR

se konají v sobotu 27. 5. 2023. Rozhodčí Marcela Nalezená. Přihlášky zasílejte na e.bajgarova@volny.cz.

Zveřejněno 18. 5. 2023


Velikonoční besídka

Na Velikonoční pondělí 10. 4. 2023 pořádáme na cvičáku opékání špekáčků. Vítáme všechny členy i účastníky kurzů.

Občerstvení bude zajištěno. Svoji účast potvrďte (z důvodu nákupu občerstvení) co nedříve, nejpozději do pátku 7. 4. 2023.

na e.bajgarova@volny.cz.

Zveřejněno 2. 4. 2023


Platnost kreditů

kredity zakoupené do 28. 2. 2023 platí do 31. 7. 2023, kredity zakoupené po tomto datu platí 6 měsíců od připsání do systému DOGRES.

Zveřejněno 12. 2. 2023


Plán klubových akcí na I. pololetí 2023

ke stažení zde.

Zveřejněno 20. 2. 2023


Soubory ke stažení

přidány soubory ke stažení: členská schůze 2023, usnesení z členské schůze 2023, zpráva z výcvikové komise2022.

Zveřejněno 12. 2. 2023


Smutné oznámení

dne 22. 1. 2023 nás navždy opustil náš dlouholetý člen pan Ing. Jiří Chmelař.

Zveřejněno 26. 1. 2023


Pozvánka na členskou schůzi

MSKS  Kynologický klub Brno – Královo Pole, pobočný spolek
4. února 2023 v 9.00 hodin na cvičáku Brno – Královo Pole, Kostelní zmola

Program členské schůze:

1. Zprávy členů výboru
2. Volba členů výboru KK
3. Volba revizora KK
4. Seznámení s plánem činnosti KK na rok 2023
5. Organizace výcviku v roce 2023
6. Poděkování sponzorům a aktivním členům KK
7. Členské příspěvky na rok 2024
8. Brigády, brigádnické hodiny – plnění, placení
9. Různé :

- kalendář MSKS – delegace rozhodčích na zkoušky, závody atd.
- platba za členy KK za rok 2023 MSKS – 260,- Kč/ člen, termín platby – konec února 2023,
- datové schránky,
- sběr osobních údajů – rodná čísla,
- nový systém průkazek ….
- spolupráce s Jm. pobočkou KCHK – zajištění akcí – den knírače, oblastní výstava kníračů, bonitace kníračů

Doufám, že se dostavíte v hojném počtu. Zdravím

Ing. Eva Bajgarová, předsedkyně KK Brno Královo Pole
tel. 739 060 089
e-mail: e.bajgarova@volny.cz

Zveřejněno 11. 1. 2023


Rally obedience

V pondělí 16. 1. 2023 otevřeme kurz Rally obedience, který povede Denisa Smišková. Začátek v 17 hodin. Zájemci se mohou hlásit na mail - d.smigova@seznam.cz - na tuto první hodinu (bude zdarma), poté bude klasické přihlašování přes Dogres.

Zveřejněno 10. 1. 2023


PF2023kk.png

Zveřejněno 21. 12. 2022


Archív aktualit 2022

Archív aktualit 2021

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.