KKlogo

„Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání       

a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.“      

John Steinbeck    

Jak se stát členem

O přijetí za člena KK Brno - Královo Pole bude rozhodovat výbor KK na základě podané písemné přihlášky (bude zaslána na vyžádání). Podání přihlášky je možné po uplynutí čekací doby v délce jednoho roku, během které je nutno absolvovat kurz pro začátečníky v rozsahu 10 hodin (1.900,- Kč/pes) v KK Královo Pole a kurz pro pokročilé, taktéž v rozsahu 10 hodin (1.900,- Kč/pes) v KK Královo Pole. Nutno také odpracovat 12 brigádnických hodin. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor KK.

U nezletilých do 18 let je pro členství v KK požadován písemný souhlas zákonného zástupce. Tento je nedílnou součástí přihlášky.

Členské příspěvky činí 1.000,- Kč/rok bez ohledu na věk člena a počet psů.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.